مشخصات بازیکن
SW :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.182.23.55 :آیپی
STEAM_1:0:233795615 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۲۸:۰۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۹:۲۸:۰۳ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن