مشخصات بازیکن
mmd sniper :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.158.50.229 :آیپی
STEAM_1:0:161274847 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۳۹:۵۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۹:۳۹:۵۶ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن