مشخصات بازیکن
? Mosi :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.58.4.140 :آیپی
STEAM_1:0:105794629 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۴۳:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۴۳:۵۰ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن