مشخصات بازیکن
mahdibahal :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Germany(DE) :کشور / منطقه
89.199.236.82 :آیپی
STEAM_1:1:221875982 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۱۹:۵۲:۰۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ ۱۹:۵۲:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن