مشخصات بازیکن
027...................... :نام پلییر
بن دائمی :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
185.155.12.70 :آیپی
STEAM_1:1:105160377 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
.هنوز آنبن نشده است :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۱۲:۰۶ :تاریخ بن شده
--- :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن