مشخصات بازیکن
???? ????_?s???????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
178.131.182.172 :آیپی
STEAM_1:1:442686081 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۰:۴۵:۴۸ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۱:۱۵:۴۸ :تاریخ آنبن
30 دقیقه :مدت زمان بن