مشخصات بازیکن
Defender :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
5.232.240.175 :آیپی
STEAM_1:0:240984016 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
Parham Parvardi :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۱:۱۹:۳۴ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ ۲۲:۱۸:۰۴ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن