مشخصات بازیکن
3D :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Denmark(DK) :کشور / منطقه
217.60.33.167 :آیپی
STEAM_1:0:177691528 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۲:۱۱:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۲:۱۱:۴۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن