مشخصات بازیکن
Ayy Ayy Ayy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
94.182.222.66 :آیپی
STEAM_1:0:448134056 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
Ahmad S :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۱۸:۴۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ ۱۴:۱۸:۴۹ :تاریخ آنبن
7 روز :مدت زمان بن