مشخصات بازیکن
?????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
95.38.141.54 :آیپی
STEAM_1:0:58885768 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
سالم :وضعیت اکانت
Multi-Hack :دلیل بن شدن
Ramin Mirzae | 282 :بن شده توسط
Ramin Mirzae | 282 :آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۴:۰۲:۳۱ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ ۱۷:۴۷:۵۴ :تاریخ آنبن
--- :مدت زمان بن