مشخصات بازیکن
-NoMerCy :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Romania(RO) :کشور / منطقه
93.115.126.32 :آیپی
STEAM_1:1:428569105 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Admins :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۴:۴۷:۱۹ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۴۷:۱۹ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن