مشخصات بازیکن
TaNHa!! :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
نا معلوم :کشور / منطقه
151.240.240.33 :آیپی
STEAM_1:1:434219516 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!eo :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۸:۵۰:۳۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۱۹:۰۰:۳۲ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن