مشخصات بازیکن
.:..NiJJa..:. :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.190.171.200 :آیپی
STEAM_1:0:432864549 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Spam Dadan Dar Mic Va Chat :دلیل بن شدن
Ramin Mirzaee :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27015 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۰:۵۱:۵۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۲۰:۵۱:۵۲ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن