مشخصات بازیکن
s1ngle" :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.183.243.153 :آیپی
STEAM_1:0:180082725 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Tohin Be Player :دلیل بن شدن
Sahand Mohseni :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۲:۱۳:۴۵ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۲۲:۱۳:۴۵ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن