مشخصات بازیکن
Pussy Power ;x :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
2.178.247.33 :آیپی
STEAM_1:1:209522807 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
!msay rush=10min_ban :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۳:۰۸:۵۰ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۳:۱۸:۵۰ :تاریخ آنبن
10 دقیقه :مدت زمان بن