مشخصات بازیکن
Bloody Queen :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
188.159.68.23 :آیپی
STEAM_1:1:167673467 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Aimware Detected :دلیل بن شدن
Server :بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ ۲۳:۵۰:۲۲ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۴:۵۰:۲۲ :تاریخ آنبن
15 ساعت :مدت زمان بن