مشخصات بازیکن
?????????????????????????? :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
31.57.103.199 :آیپی
STEAM_1:0:450517423 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Bug Zadan Dar Server :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۳:۴۹:۰۶ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۰۳:۴۹:۰۶ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن