مشخصات بازیکن
Can3eR :نام پلییر
آنبن شده :وضعیت پلییر
Iran, Islamic Republic of(IR) :کشور / منطقه
217.219.180.59 :آیپی
STEAM_1:0:441749758 :استیم آیدی
کلیک کنید :پروفایل بازیکن در استیم
Wallhack :دلیل بن شدن
:بن شده توسط
:آنبن شده توسط
csgo.toosgame.ir:27017 :سرور بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۰۴:۰۳:۳۳ :تاریخ بن شده
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ ۰۴:۰۳:۳۳ :تاریخ آنبن
1 روز :مدت زمان بن